ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการจัดทำและนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งคงไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO (9001:2015) เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงแบ่งการทำงานตามโครงสร้างขององค์กรตามขอบเขตการควบคุมดูแลจาก Executive Vice President ตามแต่ละแผนก/ฝ่ายตามนโยบายการบริหารงานปี 2019 คลิกที่ลิงค์ตามแผนก/ฝ่ายของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละฝ่ายค่ะ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
* ชื่อผู้ใช้งาน :
* รหัสผ่าน :
MIS ลำพูนJSP PharmaInfo
ลืมชื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน

EVP of Business Development

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ

(คุณป๋อ)

โทรศัพท์ : 092-556-2889

business.evp@jsppharma.com

เบอร์ติดต่อภายใน 103


EVP of Business Development

EVP of Manufacturing

คุณสรสิช แดงประเสริฐ

(คุณป๊อย)

โทรศัพท์ : 098-782-2879

sorasit.d@coxlabthai.com

เบอร์ติดต่อภายใน 108


EVP of Finance & Accounting

คุณจิรดา แดงประเสริฐ

(คุณจิ๊น)

โทรศัพท์ : 081-911-8215

jirada.d@coxlabthai.com

เบอร์ติดต่อภายใน 107