ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username)

โปรดกรอกรหัสพนักงานของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนค่ะ

 

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานระบบ

 
* รหัสพนักงาน :