ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีนโยบายในการจัดทำ นำไปปฏิบัติและคงไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงแบ่งการทำงานตามโครงสร้างขององค์กรออกเป็น 14 ฝ่าย ตามขอบเขตการควบคุมดูแลจาก Executive Vice President ตามแต่ละแผนก คลิกที่ลิงค์ตามแผนก/ฝ่ายของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละฝ่ายค่ะ

EVP of Business Development

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ

(คุณป๋อ)

โทรศัพท์ : 092-556-2889

business.evp@jsppharma.com

เบอร์ติดต่อภายใน 103


EVP of Finance & Accounting

คุณจิรดา แดงประเสริฐ

(คุณจิ๊น)

โทรศัพท์ : 081-911-8215

jirada.d@coxlabthai.com

เบอร์ติดต่อภายใน 106


EVP of Manufacturing

คุณสรสิช แดงประเสริฐ

(คุณป๊อย)

โทรศัพท์ : 098-782-2879

sorasit.d@coxlabthai.com

เบอร์ติดต่อภายใน 108